Informácie o textilných vzduchovodoch

Textilné vzduchovody môžu mať rôzne geometrické tvary, napríklad kruh, polkruh, výseč, ako aj trojuholníkový alebo obdĺžnikový prierez.
V súčasnosti sa priemysel vetracích zariadení ešte nezastavil a neustále napreduje.
Životnosť textilných vzduchovodov priamo závisí od typu tkaniny, podmienok používania a v prípade dodržania požiadaviek výrobcu sa môže predĺžiť na viac ako 15 rokov.
Agresívne prostredie a časté pranie skracujú životnosť výrobku. Výrobca nemá žiadne požiadavky na používanie tohto výrobku.
Sublimačná metóda potlače, ktorú používa spoločnosť TEXAIR, ponúka možnosť urobiť vaše zariadenia farebnejšími a viac vyniknúť.
Príklad montáže textilného vzduchovodu na jednokoľajovom kábli
Na výpočet textilných vzduchovodov používame jednotný nástroj TEXAIR-S.
Tkaninové vzduchovody sa používajú na distribúciu aj prepravu vzduchu s takmer rovnakou účinnosťou.
TEXAIR je spoločnosť, ktorá je schopná riadiť celý výrobný proces od fázy návrhu až po expedíciu hotových výrobkov