Information om luftkanaler av tyg

Luftkanaler av tyg kan ha olika geometriska former, t.ex. en cirkel, en halvcirkel, ett segment samt ett triangulärt eller rektangulärt tvärsnitt.
Numera har industrin för ventilationsutrustning ännu inte slutat att utvecklas och rör sig ständigt framåt.
Tygluftkanalernas livslängd är direkt beroende av tygtypen och användningsförhållandena, och om tillverkarens krav följs kan den sträcka sig upp till mer än 15 år.
Aggressiva miljöer och frekventa tvättar förkortar produktens livslängd. Tillverkaren har inga krav på användningen av denna produkt.
Den sublimeringsmetod som TEXAIR Company använder ger dig möjlighet att göra dina anläggningar mer färgstarka och framträdande.
Exempel på montering av luftkanaler av tyg på en enkelspårig kabel.
För beräkning av luftkanaler i tyg använder vi TEXAIR-S, ett enhetligt verktyg.
Luftkanaler av tyg används både för luftdistribution och transport med nästan identisk effektivitet.
TEXAIR är ett företag som kan kontrollera hela produktionsprocessen, från konstruktionsstadiet till leverans av de färdiga produkterna.