Izolované vzduchovody

Izolované vzduchovody se používají hlavně pro přechodové segmenty, kde je třeba přivádět do emisní oblasti vzduch o určité teplotě, přičemž je třeba zohlednit ztráty tepelné energie po celé délce vzduchovodu. Takový systém poskytuje prostředky k minimalizaci změn teploty podél vzduchovodu. K izolaci se používá syntetický nehořlavý materiál, který je umístěn mezi vnější a vnitřní vrstvou tkaniny. Takovéto vzduchovody také skvěle izolují zvuk.