Regulátor tlaku pro textilní vzduchové potrubí

Hlavním účelem regulátoru tlaku je snížit statický tlak v textilním vzduchovém kanálu. Skládá se z válcovitého prvku vyrobeného z tkaniny. Jeden z jeho segmentů je vybaven regulací průměru. V plně otevřené poloze tak tento prvek nevytváří žádný další odpor proti proudění vzduchu. Změna průměru průchozího otvoru poskytuje prostředek ke snížení statického tlaku jak v systému, tak v jeho jednotlivých segmentech. Taková zařízení pomáhají ještě více přizpůsobit systém textilních difuzorů prakticky jakémukoli objektu.