Aplikace tkaninových vzduchovodů

Je nutné přivádět přesně definovaný objem vzduchu ke každému místu pro krávy se zvířetem při přesně stanovené rychlosti proudění vzduchu.
Pro zajištění procesu primárního kvašení vína je nutné udržovat danou teplotu prostředí, zamezit průvanu a nadměrné vlhkosti. Přítomnost personálu v provozovně není trvalá a vyskytuje se pouze během technologických operací.
Protože v místech, kde je nižší průtok vzduchu, jsou sýry nejen vlhké, ale zvyšuje se i riziko vzniku plísní. V takových podmínkách má perforované textilní potrubí zřejmé výhody při organizaci procesu distribuce vzduchu.
Zimní stadiony jsou prostory, kde spousta lidí tráví nervózní chvíle, ať už jako sportovci nebo veřejnost. Proto potřebují mít dostatek kvalitního vzduchu, aby se cítili dobře. Z různých hledisek jsou textilní vzduchovody pro tento účel nejlepším řešením.
Každý, kdo provozuje květinářství, potřebuje skladovat své květiny, což znamená, že potřebuje chladnější místnost. Poskytuje květinám možnost pobývat v podmínkách, které jsou pro jejich přežití nejpříjemnější.
Textilní vzduchovody TEXAIR se používají také v různých průmyslových výrobních závodech, z nichž každý má své vlastní jedinečné vlastnosti. V mnoha podnicích se vyskytují velké tepelné toky související s technologickými procesy.
Jedním z hlavních požadavků na obchodní centra jsou vysoké požadavky na požární bezpečnost. Pro tyto účely nabízí společnost TEXAIR materiály vyrobené z materiálu odolného proti hoření.
Chlazení výrobků v potravinářských provozech je důležitou součástí výrobního procesu. Nejčastěji se výrobky chladí po předbalení nebo tepelném zpracování.
Látkové vzduchovody se na rozdíl od kovových vyznačují mnohem větší barevnou a tvarovou rozmanitostí, což umožňuje jejich použití v kancelářských prostorách, kde jsou požadavky na jejich vzhled často velmi důležité.
Vzduchovody se obvykle ukládají do spodní části skleníků, aby se zajistil co největší přenos tepla na rostliny. Látkové vzduchové kanály lze také použít pro rovnoměrný přísun oxidu uhličitého k výživě plodin.
Zvláštností větrání ve sportovních zařízeních je skutečnost, že v těchto halách se často konají intenzivní tréninky, které lze označit za těžkou fyzickou námahu. To vyžaduje zvláštní přístup k návrhu větracích systémů.
Sklady se od ostatních objektů obvykle odlišují velkými plochami a vysokými stropy. Vzduchové vytápění je v současnosti jedním z nejefektivnějších řešení pro takový typ objektu.
V potravinářském průmyslu spadají primární požadavky kladené na větrací systém do oblasti sanitárních a hygienických požadavků. Z tohoto důvodu musí být větrací systémy snadno čistitelné.