Ειδικές λύσεις

Οι αεραγωγοί εξαγωγής TEXAIR είναι κατασκευασμένοι από αδιαπέραστα υφάσματα και διατίθενται σε ορθογώνια έκδοση.
Οι κυκλικοί υφασμάτινοι αεραγωγοί εξαγωγής TEXAIR έχουν σχεδιαστεί για συστήματα εξαερισμού και κλιματισμού, αερομεταφορές, οικιακά και βιομηχανικά συστήματα εξαγωγής, απομάκρυνση αερίων.
Ο υφασμάτινος αποπαγωτής είναι κατασκευασμένος για την ταχύτερη απόψυξη των εξατμιστήρων, καθώς και για τη ρύθμιση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας της ροής του κρύου αέρα στο εσωτερικό του χώρου.
Το TEX-Heat & Cool είναι το τέλειο σύστημα διανομής αέρα, σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση τόσο σε λειτουργία ψύξης όσο και θέρμανσης, ανεξάρτητα από το εύρος θερμοκρασίας.
Οι διαφανείς αεραγωγοί είναι κατασκευασμένοι από ελαστικό, ανθεκτικό στην τριβή και τα επιθετικά μέσα υλικό - πολυουρεθάνη. Σε αντίθεση με το PVC, το υλικό αυτό δεν χάνει την ελαστικότητά του σε θερμοκρασίες έως και -30°C, και επίσης επιδέχεται κοπή με λέιζερ, όπως και άλλα υφάσματα TEXAIR.
Τα ακροφύσια με ρυθμιζόμενη ροή αέρα αποτελούν μέρος του συστήματος διανομής αέρα υψηλής ταχύτητας και χρησιμοποιούνται για σκοπούς εξαερισμού και θέρμανσης.
Οι διάτρητοι υφασμάτινοι διαχύτες οροφής Tex-Ceiling αποτελούν ένα καινοτόμο προϊόν με κύριο σκοπό την άνετη διανομή κλιματιζόμενου αέρα σε γραφεία και εγκαταστάσεις δημόσιας χρήσης με ψευδοροφές.
Το TEXAIRTube σας παρέχει έναν τρόπο για την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο της κατανομής της ροής του αέρα σε μεγάλες επιφάνειες.
Οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρά πρότυπα στον εξοπλισμό και τα υλικά που χρησιμοποιούν. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα υλικά που χρησιμοποιούνται μαζί με τα προϊόντα, αλλά ακόμη και για τα βοηθητικά συστήματα που επιτρέπουν τον εξαερισμό. Μία από αυτές τις απαιτήσεις είναι η ομάδα ευφλεκτότητας.
Οι μονωμένοι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταβατικά τμήματα όπου πρέπει να παρέχεται αέρας συγκεκριμένης θερμοκρασίας στην περιοχή εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια θερμικής ενέργειας σε όλο το μήκος του αεραγωγού.
Ο πρωταρχικός σκοπός του ρυθμιστή πίεσης είναι η μείωση της στατικής πίεσης στον υφασμάτινο αεραγωγό. Αποτελείται από ένα στοιχείο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από ύφασμα.