Ρυθμιστής πίεσης για υφασμάτινο αεραγωγό

Ο πρωταρχικός σκοπός του ρυθμιστή πίεσης είναι η μείωση της στατικής πίεσης στον υφασμάτινο αεραγωγό. Αποτελείται από ένα στοιχείο κυλινδρικού σχήματος κατασκευασμένο από ύφασμα. Ένα από τα τμήματά του διαθέτει ρύθμιση της διαμέτρου. Έτσι, στην πλήρως ανοικτή θέση, το στοιχείο αυτό δεν δημιουργεί πρόσθετη αντίσταση στη ροή του αέρα. Η αλλαγή της διαμέτρου του ανοίγματος της διόδου παρέχει ένα μέσο για τη μείωση της στατικής πίεσης τόσο στο σύστημα όσο και σε μεμονωμένα τμήματά του. Τέτοιες διατάξεις βοηθούν στην ακόμη μεγαλύτερη προσαρμογή του συστήματος υφασμάτινων διαχυτών σε πρακτικά κάθε εγκατάσταση.