Μονωμένοι αεραγωγοί

Οι μονωμένοι αεραγωγοί χρησιμοποιούνται κυρίως για μεταβατικά τμήματα όπου αέρας ορισμένης θερμοκρασίας πρέπει να διοχετεύεται στην περιοχή εκπομπής, λαμβάνοντας υπόψη την απώλεια θερμικής ενέργειας σε όλο το μήκος του αεραγωγού. Ένα τέτοιο σύστημα παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης των μεταβολών της θερμοκρασίας κατά μήκος του αεραγωγού. Για τη μόνωση χρησιμοποιείται ένα συνθετικό μη εύφλεκτο υλικό, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού στρώματος υφάσματος. Επίσης, οι αεραγωγοί όπως αυτοί κάνουν θαυμάσια δουλειά στην ηχομόνωση.