Κλωστοϋφαντουργικά αποπαγωτικά TEX-DEFROST

Ο υφασμάτινος αποπαγωτής προορίζεται για την ταχύτερη απόψυξη των εξατμιστήρων, καθώς και για τη ρύθμιση της κατεύθυνσης και της ταχύτητας ροής του κρύου αέρα στο εσωτερικό του χώρου. Το προϊόν χρησιμοποιείται για ψύκτες αέρα με οριζόντια παροχή αέρα. Οι υφασμάτινοι αποπαγωτές είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικό ελαφρύ ύφασμα, στερεώνονται σφιχτά στη σχάρα του ανεμιστήρα με ειδικούς σφιγκτήρες για να αποτρέπουν τη ζημιά ή την αυθόρμητη αποσύνδεση.

Απόψυξη ψύκτη αέρα

Όταν ο εξατμιστής τεθεί σε λειτουργία απόψυξης, η παροχή κρύου αέρα σταματά. Το προϊόν κρεμάει και κλείνει τον ανεμιστήρα, απομονώνοντας το εξωτερικό περιβάλλον από τη διαδικασία παραγωγής θερμότητας από το σύστημα. Η θερμότητα αποθηκεύεται στο εσωτερικό του ψύκτη αέρα, γεγονός που μειώνει το χρόνο απόψυξης του ψύκτη αέρα έως και 50%.

Ο υφασμάτινος αποψύκτης είναι σχεδιασμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μην σχηματίζεται πάγος ή υγρασία στο εσωτερικό του προϊόντος. Η χρήση υφάσματος είναι ο λόγος που δεν σχηματίζεται πάγος στους ανεμιστήρες και στο εσωτερικό του εξατμιστή κατά τη λειτουργία απόψυξης, αποτρέποντας τις βλάβες και το σχηματισμό “σύννεφων πάγου”.

Ρύθμιση της ροής του αέρα

Όταν ο εξατμιστής βρίσκεται σε λειτουργία, ο αποψύκτης διογκώνεται από τον αέρα χωρίς απώλειες ψυχρής ενέργειας. Ένα βολικό σύστημα ρύθμισης επιτρέπει την αύξηση της ταχύτητας ή τη διάχυση της ροής του αέρα για την ομοιόμορφη ψύξη του χώρου χωρίς αύξηση της ισχύος και χωρίς την αγορά πρόσθετου εξοπλισμού ψύξης.

Διάταξη της συσκευής

1. Σύνδεση
2. Εξωτερική ραφή
3. Ταινία σύσφιξης
4. Καλώδιο ρύθμισης
5. Συγκρατητήρας
6. Βρόχος ρύθμισης
7. Κλείδωμα ταινίας σφιγκτήρα