Ελαφρά εύφλεκτοι αεραγωγοί για τη βιομηχανία τροφίμων

Οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων εφαρμόζουν ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές για τον εξοπλισμό και τα υλικά που χρησιμοποιούν. Αυτό δεν αφορά μόνο τα υλικά που συνοδεύουν τα προϊόντα, αλλά ακόμη και τα βοηθητικά συστήματα που επιτρέπουν τον εξαερισμό. Μία από αυτές τις απαιτήσεις είναι η ομάδα ευφλεκτότητας.

Μέχρι πρόσφατα, προκειμένου να συμβαδίσουν με τη ζήτηση, πολλοί ευρωπαίοι παραγωγοί χρησιμοποιούσαν για την παραγωγή αεραγωγών υλικό από ίνες γυαλιού με επικάλυψη πολυουρεθάνης, το οποίο αντιστοιχούσε στην ομάδα ευφλεκτότητας G1. Δυστυχώς, όμως, το υλικό αυτό είχε ορισμένα κραυγαλέα ελαττώματα: ήταν λιγότερο ανθεκτικό στα δυναμικά φορτία (χαμηλή αντοχή στη φθορά), παρουσίαζε τη μεταφορά σωματιδίων από τις ίνες γυαλιού στον αεραγωγό στην εγκατάσταση (παρά την επίστρωση διπλής όψης) και δεν μπορούσε να υποστεί επεξεργασία ή να τοποθετηθεί σε πλυντήριο ρούχων. Το δεύτερο και το τρίτο σημείο είναι απαράδεκτα για τις επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων.

Με την έλευση του υλικού TEXAIR StiF, τα προβλήματα αυτά ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Αυτό το υλικό από ίνες πολυαιθέρα 100% είναι απαλλαγμένο από τις ατέλειες που είναι εγγενείς στις ίνες γυαλιού. Μπορεί να πλυθεί σε πλυντήριο ρούχων, στερείται παρασυρόμενων σωματιδίων (κατάλληλο για καθαρές εγκαταστάσεις), διαθέτει μηδενική αεροδιαπερατότητα και διαθέτει λεία εσωτερική επιφάνεια.

Το πιστοποιητικό G1 του επιβεβαιώνει τις δοκιμές αναφλεξιμότητας.

Το υλικό διαθέτει επίσης πιστοποιητικό για χρήση σε επιχειρήσεις της βιομηχανίας τροφίμων.