Regulator tlaka za zračni kanal od tkanine

Primarna svrha regulatora tlaka je smanjiti statički tlak u zračnom kanalu od tkanine. Sastoji se od elementa cilindričnog oblika izrađenog od tkanine. Jedan njegov segment ima regulaciju promjera. Dakle, u potpuno otvorenom položaju, ovaj element ne stvara dodatni otpor strujanju zraka. Promjenom promjera prolaznog otvora omogućuje se smanjenje statičkog tlaka kako u sustavu tako iu pojedinim njegovim segmentima. Takvi uređaji pomažu još više prilagoditi sustav tekstilnih difuzora praktički svakom objektu.