Регулатор на притисок за воздушен канал од ткаенина

Примарната цел на регулаторот на притисокот е да го намали статичкиот притисок во воздушниот канал од ткаенината. Се состои од елемент со цилиндричен облик изработен од ткаенина. Еден од неговите сегменти има регулација на дијаметарот. Така, во целосно отворена положба, овој елемент не создава дополнителен отпор против протокот на воздух. Промената на дијаметарот на отворот на премин обезбедува средство за намалување на статичкиот притисок и во системот и во поединечните сегменти од него. Таквите уреди помагаат уште повеќе да се прилагоди системот на текстилни дифузери на практично секој објект.