Rregullator presioni për kanalin e ajrit të pëlhurës

Qëllimi kryesor i rregullatorit të presionit është të zvogëlojë presionin statik në kanalin e ajrit të pëlhurës. Ai përbëhet nga një element në formë cilindrike i prodhuar nga pëlhura. Një nga segmentet e tij përmban rregullimin e diametrit. Kështu, në pozicionin plotësisht të hapur, ky element nuk krijon ndonjë rezistencë shtesë ndaj rrjedhës së ajrit. Ndryshimi i diametrit të hapjes së kalimit siguron një mjet për të reduktuar presionin statik si në sistem ashtu edhe në segmente individuale të tij. Pajisjet e tilla ndihmojnë në përshtatjen e sistemit të shpërndarësve të tekstilit edhe më shumë në pothuajse çdo objekt.