Regulator ciśnienia do kanału powietrznego w tkaninie

Podstawowym zadaniem regulatora ciśnienia jest obniżenie ciśnienia statycznego w kanale powietrznym z tkaniny. Składa się on z cylindrycznie ukształtowanego elementu wykonanego z tkaniny. Jeden z jego segmentów posiada regulację średnicy. Dzięki temu w pozycji całkowicie otwartej element ten nie stwarza dodatkowych oporów dla przepływu powietrza. Zmiana średnicy otworu przelotowego pozwala na zmniejszenie ciśnienia statycznego zarówno w całym systemie, jak i w poszczególnych jego segmentach. Urządzenia takie pomagają jeszcze bardziej dostosować system nawiewników tekstylnych do praktycznie każdego obiektu.