Regulátor tlaku pre textilné vzduchové potrubie

Hlavným účelom regulátora tlaku je znížiť statický tlak v tkaninovom vzduchovom kanáli. Pozostáva z valcovitého prvku vyrobeného z tkaniny. Jeden z jeho segmentov je vybavený reguláciou priemeru. V úplne otvorenej polohe teda tento prvok nevytvára žiadny ďalší odpor proti prúdeniu vzduchu. Zmena priemeru priechodného otvoru poskytuje prostriedok na zníženie statického tlaku v systéme aj v jeho jednotlivých segmentoch. Takéto zariadenia pomáhajú ešte viac prispôsobiť systém textilných difúzorov prakticky každému objektu.