Tryckregulator för luftkanal för tyg

Det primära syftet med tryckregulatorn är att minska det statiska trycket i luftkanalen av tyg. Den består av ett cylindriskt format element tillverkat av tyg. Ett av dess segment har en diameterreglering. I helt öppet läge skapar detta element således inget ytterligare motstånd mot luftflödet. Genom att ändra diametern på passageöppningen kan man minska det statiska trycket både i systemet och i enskilda segment av det. Sådana anordningar bidrar till att anpassa textildiffusorsystemet ännu mer till praktiskt taget alla anläggningar.