Сертификати и лиценце

TEXAIR производи имају све потребне сертификате

Класификација реакције на ватру у складу са EN 13501-1:2018
Производ: Полиестерски текстил са полиуретанским премазом Tex-StiF