Sertifikater og lisenser

TEXAIRs produkter har alle nødvendige sertifikater

EN ISO 20743:2013 Tekstiler - Bestemmelse av tekstilprodukters antibakterielle egenskaper
Produkt: Tekstilstoff Tex-Sti (TexAir Standard Impermeable)
Klassifisering av reaksjon ved brann i henhold til EN 13501-1:2018
Produkt: Polyestertekstil med polyuretanbelegg Tex-StiF
Klassifisering av reaksjon ved brannpåvirkning i henhold til EN 13501-1:2018
Produkt: Glassfibertekstil med silikonbelegg Tex-Fpu