Сертификати и лицензи

Продуктите на TEXAIR притежават всички необходими сертификати

Класификация на огнеустойчивостта в съответствие с EN 13501-1:2018
Продукт: Полиестерен текстил с полиуретаново покритие Tex-StiF