Сертификати и лиценци

Производите на TEXAIR ги имаат сите потребни сертификати

Класификација на реакција на пожар во согласност со EN 13501-1:2018
Производ: Текстил од полиестер со полиуретанска обвивка Tex-StiF