Πιστοποιητικά και άδειες

Τα προϊόντα TEXAIR διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά

EN ISO 20743:2013 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Προσδιορισμός της αντιβακτηριακής δράσης των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
Προϊόν: Fabric Tex-Sti (TexAir Standard Impermeable)
Ταξινόμηση της αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1:2018
Προϊόν: Tex-StiF: Πολυεστερικό ύφασμα με επίστρωση πολυουρεθάνης
Ταξινόμηση της αντίδρασης στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1:2018
Προϊόν: Tex-Fpu: Κλωστοϋφαντουργικό προϊόν από υαλοβάμβακα με επικάλυψη σιλικόνης