Certifikáty a licencie

Výrobky TEXAIR majú všetky potrebné certifikáty

Klasifikácia reakcie na oheň podľa normy EN 13501-1:2018
Výrobok: Textilný materiál: Polyesterová textília s polyuretánovým povlakom Tex-StiF