Certifikat och licenser

TEXAIR-produkterna har alla nödvändiga certifikat.

Klassificering av reaktion vid brand i enlighet med EN 13501-1:2018
Produkt: Produkt: Polyestertextil med polyuretanbeläggning Tex-StiF