Avriming av tekstiler TEX-DEFROST

Tekstildefroster er laget for raskere avriming av fordamperne, samt justering av retning og hastighet på kald luftstrøm inne i rommet. Produktet brukes til luftkjølere med horisontal lufttilførsel. Tekstilavrimere er laget av slitesterkt lett stoff, festes tett til viftegrillen med spesielle klemmer for å forhindre skade eller spontan frakobling.

Avriming av luftkjøler

Når fordamperen er satt til avrimingsmodus, stopper tilførselen av kald luft. Produktet senker seg og lukker viften, og isolerer det ytre miljøet fra systemets varmeproduksjonsprosess. Varme lagres inne i luftkjøleren, noe som reduserer avrimingstiden til luftkjøleren med opptil 50%.

Tekstilavrimmeren er utformet slik at det ikke dannes is eller fuktighet inne i produktet. Bruk av tekstil er grunnen til at det ikke dannes is på viftene og inne i fordamperen i avrimingsmodus, noe som forhindrer sammenbrudd og dannelse av «isskyer».

Justering av luftstrømmen

Når fordamperen er i drift, blåses defroster opp av luften uten tap av kald energi. Et praktisk justeringssystem gjør det mulig å øke hastigheten eller spre luftstrømmen for å avkjøle rommet jevnt uten å øke effekten og uten å kjøpe ekstra kjøleutstyr.

Enhetsarrangement

1. Tilkobling
2. Ekstern søm
3. Klemmebånd
4. Justeringskabel
5. Holder
6. Justeringssløyfe
7. Klemmebåndslås