Textilné rozmrazovače TEX-DEFROST

Textilný rozmrazovač je určený na rýchlejšie rozmrazovanie výparníkov, ako aj na úpravu smeru a rýchlosti prúdenia studeného vzduchu v miestnosti. Výrobok sa používa pre chladiče vzduchu s horizontálnym prívodom vzduchu. Textilné rozmrazovače sú vyrobené z odolnej ľahkej tkaniny, pevne sa pripevňujú k mriežke ventilátora pomocou špeciálnych svoriek, aby sa zabránilo poškodeniu alebo samovoľnému odpojeniu.

Odmrazovanie chladiča vzduchu

Keď je výparník nastavený na režim odmrazovania, prívod studeného vzduchu sa zastaví. Výrobok sa prehne a uzavrie ventilátor, čím izoluje vonkajšie prostredie od procesu tvorby tepla systémom. Teplo sa ukladá vo vnútri chladiča vzduchu, čím sa čas odmrazovania chladiča vzduchu skráti až o 50 %.

Textilný rozmrazovač je navrhnutý tak, aby sa vo vnútri výrobku netvoril ľad ani vlhkosť. Použitie textilu je dôvodom, že sa na ventilátoroch a vo vnútri výparníka v režime odmrazovania netvorí ľad, čo zabraňuje poruchám a tvorbe „ľadových mrakov“.

Nastavenie prúdenia vzduchu

Keď je výparník v prevádzke, rozmrazovač sa nafukuje vzduchom bez strát studenej energie. Pohodlný systém regulácie umožňuje zvýšiť rýchlosť alebo rozptýliť prúd vzduchu na rovnomerné ochladenie miestnosti bez zvýšenia výkonu a bez nákupu ďalšieho chladiaceho zariadenia.

Usporiadanie zariadenia

1. Pripojenie
2. Vonkajší šev
3. Upínacia páska
4. Nastavovací kábel
5. Držiak
6. Nastavovacia slučka
7. Zámok upínacej pásky