Shkrirësit e tekstilit TEX-DEFROST

Shkrirësi i tekstilit është bërë për shkrirje më të shpejtë të avulluesve, si dhe rregullimin e drejtimit dhe shpejtësisë së rrjedhës së ajrit të ftohtë brenda dhomës. Produkti përdoret për ftohës me ajër me furnizim horizontal. Shkrirësit e tekstilit janë bërë prej pëlhure të lehtë të qëndrueshme, të lidhura fort në grilën e ventilatorit me kapëse speciale për të parandaluar dëmtimin ose shkëputjen spontane.

Shkrirja e ftohësit të ajrit

Kur avulluesi është vendosur në modalitetin e shkrirjes, furnizimi me ajër të ftohtë ndalon. Produkti ulet dhe mbyll ventilatorin, duke izoluar mjedisin e jashtëm nga procesi i gjenerimit të nxehtësisë nga sistemi. Nxehtësia ruhet brenda ftohësit të ajrit, gjë që redukton kohën e shkrirjes së ftohësit të ajrit deri në 50%.

Shkrirësi i tekstilit është projektuar në mënyrë që të mos krijohet akull ose lagështi brenda produktit. Përdorimi i tekstilit është arsyeja që nuk formohet akulli në ventilatorë dhe brenda avulluesit në modalitetin e shkrirjes, duke parandaluar prishjet dhe formimin e “reve të akullit”.

Rregullimi i rrjedhës së ajrit

Kur avulluesi është në punë, shkrirësi fryhet nga ajri pa humbje të energjisë së ftohtë. Një sistem i përshtatshëm rregullimi ju lejon të rrisni shpejtësinë ose të shpërndani rrjedhën e ajrit për të ftohur në mënyrë të barabartë dhomën pa rritur fuqinë dhe pa blerë pajisje shtesë ftohëse.

Rregullimi i pajisjes

1. Lidhja
2. Tegela e jashtme
3. Shirit shtrëngues
4. Kabllo rregullimi
5. Mbajtës
6. Lak rregullimi
7. Mbylle me shirit