Zastosowanie tkaninowych kanałów powietrznych

Konieczne jest dostarczenie ściśle określonej ilości powietrza do każdego miejsca dla krów ze zwierzęciem przy ściśle określonej prędkości powietrza.
Aby zapewnić proces pierwotnej fermentacji wina, konieczne jest utrzymanie określonej temperatury otoczenia, unikanie otworów przelotowych, nadmiernej wilgotności. Obecność pracowników w sklepie nie jest stała, występuje tylko podczas operacji procesowych.
Ponieważ w miejscach, gdzie przepływ powietrza jest mniejszy, sery będą nie tylko wilgotne, ale także wzrośnie ryzyko rozwoju pleśni. W takich warunkach perforowany kanał tekstylny ma oczywiste zalety w organizacji procesu dystrybucji powietrza.
Lodowiska to miejsca, w których wiele osób spędza nerwowe chwile, zarówno sportowcy jak i osoby publiczne. Dlatego muszą mieć zapewnioną odpowiednią jakość powietrza, aby czuć się dobrze. Z różnych punktów widzenia, kanały powietrzne z tkaniny są najlepszym rozwiązaniem dla tego celu.
Każdy, kto prowadzi biznes kwiatowy, ma konieczność przechowywania swoich kwiatów, co oznacza, że będzie potrzebował chłodni. Zapewnia ona kwiatom możliwość przebywania w warunkach, które są dla nich najbardziej komfortowe do przetrwania.
Kanały tkaninowe TEXAIR znajdują również zastosowanie w różnych zakładach przemysłowych, z których każdy wiąże się z własną specyfiką. W wielu firmach występują duże przepływy ciepła, związane z procesami technologicznymi.
Jednym z głównych wymogów stawianych centrom handlowym są wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. W tym celu firma TEXAIR oferuje materiały wykonane z materiału odpornego na spalanie.
Chłodzenie produktów w zakładach produkcji żywności jest istotną częścią procesu produkcyjnego. Najczęściej produkty są chłodzone po pakowaniu wstępnym lub obróbce cieplnej.
Tkaninowe kanały powietrzne, w przeciwieństwie do kanałów metalowych, charakteryzują się znacznie większą różnorodnością kolorów i kształtów, co pozwala na ich zastosowanie w obiektach biurowych, gdzie wymagania dotyczące ich wyglądu są często najważniejsze.
Kanały są zwykle przechowywane w dolnej części szklarni, aby zapewnić przekazanie jak największej ilości ciepła roślinom. Tkaninowe kanały powietrzne mogą być również wykorzystywane do równomiernego dostarczania dwutlenku węgla, który zasila uprawy.
Szczególną cechą wentylacji w obiektach sportowych jest to, że w takich salach często odbywają się sesje intensywnych treningów, które można zakwalifikować jako ciężki wysiłek fizyczny. To z kolei wymaga szczególnego podejścia do projektowania systemów wentylacyjnych.
Magazyny zazwyczaj wyróżniają się na tle innych obiektów dużymi powierzchniami i wysokimi sufitami. Ogrzewanie powietrzne jest obecnie jednym z najbardziej efektywnych rozwiązań dla tego typu obiektów.
W przemyśle spożywczym podstawowe wymagania stawiane systemom wentylacyjnym należą do wymagań sanitarnych i higienicznych. Z tego powodu systemy wentylacyjne muszą być łatwe do czyszczenia.