Použitie tkaninových vzduchovodov

Do každého miesta pre kravy so zvieraťom je potrebné privádzať presne definovaný objem vzduchu pri presne stanovenej rýchlosti prúdenia vzduchu.
Na zabezpečenie procesu primárneho kvasenia vína je potrebné udržiavať danú teplotu okolia, vyhnúť sa prestupom, nadmernej vlhkosti. Prítomnosť zamestnancov v prevádzke nie je stála a vyskytuje sa len počas technologických operácií.
Pretože v miestach s nižším prietokom vzduchu budú syry nielen vlhké, ale zvýši sa aj riziko vzniku plesní. V takýchto podmienkach má perforované textilné potrubie zjavné výhody pri organizácii procesu distribúcie vzduchu.
Zimné štadióny sú priestory, kde veľa ľudí trávi nervy, či už ako športovci alebo verejnosť. Preto potrebujú mať dostatok kvalitného vzduchu, aby sa cítili dobre. Z rôznych hľadísk sú na tento účel najlepším riešením textilné vzduchovody.
Každý, kto podniká s kvetmi, potrebuje skladovať svoje kvety, čo znamená, že potrebuje chladnejšiu miestnosť. Poskytuje kvetinám možnosť pobytu v podmienkach, ktoré sú pre ne najpríjemnejšie na prežitie.
Textilné vzduchovody TEXAIR sa používajú aj v rôznych priemyselných výrobných prevádzkach, z ktorých každá má svoje vlastné jedinečné vlastnosti. V mnohých podnikoch sú prítomné veľké tepelné toky súvisiace s technologickými procesmi.
Jednou z hlavných požiadaviek, ktoré sa uvádzajú v súvislosti s obchodnými centrami, sú vysoké požiadavky na požiarnu bezpečnosť. Na tento účel ponúka spoločnosť TEXAIR materiály vyrobené z materiálu odolného voči horeniu.
Chladenie výrobkov v potravinárskych prevádzkach je dôležitou súčasťou výrobného procesu. Najčastejšie sa výrobky chladia po predbežnom zabalení alebo tepelnom spracovaní.
Textilné vzduchovody sa na rozdiel od kovových vyznačujú oveľa väčšou farebnou a tvarovou rozmanitosťou, čo umožňuje ich použitie v kancelárskych priestoroch, kde sú požiadavky na ich vzhľad často mimoriadne dôležité.
Vzduchovody sa zvyčajne ukladajú v spodnej časti skleníkov, aby sa zabezpečil čo najväčší prenos tepla na rastliny. Textilné vzduchové kanály sa môžu použiť aj na rovnomerný prísun oxidu uhličitého na výživu plodín.
Zvláštnosťou vetrania v športových zariadeniach je, že v takýchto halách sa často vykonávajú intenzívne tréningy, ktoré možno zaradiť do kategórie ťažkej fyzickej námahy. To si zasa vyžaduje osobitný prístup k návrhu ventilačných systémov.
Sklady sa zvyčajne odlišujú od iných objektov veľkými plochami a vysokými stropmi. Vzduchové vykurovanie je v súčasnosti jedným z najefektívnejších riešení pre takýto typ objektu.
V potravinárskom priemysle patria primárne požiadavky na vetrací systém medzi sanitárne a hygienické požiadavky. Z tohto dôvodu sa musia vetracie systémy ľahko čistiť.