Tkaninové vzduchovody pro kancelářské prostory

Látkové vzduchovody se na rozdíl od kovových vyznačují mnohem větší barevnou a tvarovou rozmanitostí, což umožňuje jejich použití v kancelářských prostorách, kde jsou požadavky na jejich vzhled často nanejvýš důležité. Povaha materiálu vzduchovodů umožňuje, aby na ně byly natištěny různé obrázky. Při použití vzduchovodů TEXAIR může být i na ventilačním systému vyobrazena firemní barva a logo společnosti zákazníka.

Výchozí údaje pro návrh:

  • Použití: větrání otevřeného prostoru v podmínkách, kdy jsou pod vzduchovodem umístěna pracoviště vybavená kancelářskou technikou a osobními počítači.
  • Typ vzduchovodu, účel systému: přívodní, větrací.
  • Tvar potrubí: kulatý. K větvení potrubního systému se používají tvarové prvky: vstupní adaptéry, tranzitní potrubí, odbočky.
  • Průtok vzduchu, statický tlak: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Délka potrubí: 45 m (celkem)
  • TEX-Sti (Staпdard Impermeable): vzduch nepropouštějící polyester 100%.
  • Teplota přiváděného vzduchu: +18°C
  • Distribuce vzduchu: rovnoměrná distribuce v celé pracovní zóně
  • Instalační výška od podlahy k ose potrubí: 4000 mm

Speciální vlastnosti:

Bylo nutné zajistit rychlost přívodu vzduchu, pohodlnou pro kancelářské pracovníky se sedavým charakterem práce během 8hodinového pracovního dne. Úkolem bylo zajistit rovnoměrnou distribuci přiváděného vzduchu a zamezit vzniku stagnujících zón v místnosti. Vzhledem k velké ploše okenních otvorů v takové místnosti hraje velkou roli přirozené osvětlení, které v létě vede k ohřívání vzduchu, a proto bylo nutné vyřešit otázku snížení teploty.