Aplikimi i kanaleve të ajrit prej pëlhure

Është e nevojshme të furnizohet një vëllim ajri i përcaktuar rreptësisht në çdo vend lopë me një kafshë me një shpejtësi të përcaktuar rreptësisht të ajrit.
Për të siguruar procesin e fermentimit primar të verës, është e nevojshme të ruhet një temperaturë e caktuar e ambientit, të shmangen vrimat, lagështia e tepërt. Prania e stafit në dyqan nuk është e përhershme dhe ndodh vetëm gjatë operacioneve të procesit.
Sepse në vendet ku shpejtësia e rrjedhës së ajrit është më e ulët, djathrat jo vetëm që do të jenë të lagësht, por edhe rreziku i zhvillimit të mykut do të rritet. Në kushte të tilla, një kanal tekstili i shpuar ka avantazhe të dukshme në organizimin e procesit të shpërndarjes së ajrit.
Arenat e akullit janë zonat ku shumë njerëz kalojnë momente nervoze, duke qenë sportist apo publik. Pra, ata duhet të kenë ajër të mjaftueshëm cilësor për t'u ndjerë mirë. Nga këndvështrime të ndryshme, kanalet e ajrit prej pëlhure tekstili janë zgjidhja më e mirë për këtë qëllim.
Kushdo që drejton një biznes lulesh ka nevojë të ruajë lulet e tij ose të saj, që do të thotë se ai ose ajo do të ketë nevojë për një dhomë më të freskët. Ai u siguron luleve aftësinë për të jetuar në kushtet që janë më të rehatshme për to për të mbijetuar.
Kanalet e pëlhurës TEXAIR përdoren gjithashtu në vende të ndryshme prodhimi industrial, secila prej të cilave ka karakteristikat e veta unike. Ka flukse të mëdha nxehtësie të pranishme në shumë kompani, të lidhura me proceset teknologjike.
Një nga kërkesat kryesore të deklaruara në lidhje me qendrat tregtare janë kërkesat e larta të sigurisë nga zjarri që ato kanë. Për këtë qëllim, Kompania TEXAIR ofron materiale të prodhuara nga një material rezistent ndaj djegies.
Ftohja e produkteve në vendet e prodhimit të ushqimit është një pjesë thelbësore e procesit të prodhimit. Më së shpeshti, produktet ftohen pas paketimit paraprak ose përpunimit me nxehtësi.
Kanalet e ajrit prej pëlhure, ndryshe nga kanalet metalike, kanë një larmi shumë më të madhe ngjyrash dhe formash, gjë që u lejon atyre të përdoren në ambientet e zyrave ku kërkesat për pamjen e tyre janë shpesh të një rëndësie të madhe.
Kanalet zakonisht ruhen në pjesën e poshtme të serrave për të siguruar që sa më shumë nxehtësi të jetë e mundur të transferohet tek bimët. Kanalet e ajrit prej pëlhure mund të përdoren gjithashtu për një furnizim të barabartë të dioksidit të karbonit për të ushqyer të korrat.
Një tipar i veçantë i ajrosjes në objektet sportive është se salla të tilla shpesh përdoren për seancat e stërvitjeve intensive të cilat mund të kategorizohen si ushtrime fizike të rënda. Kjo, nga ana tjetër, kërkon një qasje të veçantë ndaj dizajnit të sistemeve të ventilimit.
Magazinat zakonisht dallohen nga objektet e tjera nga sipërfaqet e tyre të mëdha dhe tavanet e larta. Ngrohja e ajrit është aktualisht një nga zgjidhjet më efikase për një lloj të tillë objekti.
Në industrinë ushqimore, kërkesat primare të deklaruara për sistemin e ventilimit bien nën kërkesat sanitare dhe higjienike. Për këtë arsye, sistemet e ventilimit duhet të jenë të lehta për t'u pastruar.