Izolowane kanały powietrzne

Izolowane kanały powietrzne są stosowane głównie w segmentach przejściowych, gdzie powietrze o określonej temperaturze musi być dostarczane do strefy emisji, z uwzględnieniem strat energii cieplnej na całej długości kanału powietrznego. Taki system zapewnia sposób na zminimalizowanie zmian temperatury wzdłuż kanału powietrznego. Do izolacji stosuje się syntetyczny niepalny materiał, który znajduje się pomiędzy zewnętrzną a wewnętrzną warstwą tkaniny. Kanały powietrzne tego typu wspaniale izolują również dźwięk.