Kanały powietrzne tkaninowe do obiektów biurowych

Tkaninowe kanały powietrzne, w przeciwieństwie do kanałów metalowych, charakteryzują się znacznie większą różnorodnością koloru i kształtu, co pozwala na ich zastosowanie w obiektach biurowych, w których wymagania dotyczące ich wyglądu są często najważniejsze. Charakter materiału, z którego wykonane są kanały wentylacyjne, pozwala na nadrukowanie na nich różnych obrazów. Dzięki zastosowaniu kanałów powietrznych firmy TEXAIR nawet na instalacji wentylacyjnej może pojawić się kolor firmowy i logo firmy klienta.

Dane wstępne do projektu:

  • Zastosowanie: wentylacja przestrzeni otwartej w warunkach, gdy pod kanałem wentylacyjnym znajdują się stanowiska pracy wyposażone w sprzęt biurowy i komputery osobiste.
  • Typ kanału powietrznego, przeznaczenie systemu: nawiewny, wentylacyjny
  • Kształt kanału: okrągły. Do rozgałęzienia systemu kanałów stosuje się elementy kształtowe: adaptery wejściowe, kanały tranzytowe, zakręty.
  • Przepływ powietrza, ciśnienie statyczne: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Długość kanału: 45 m (całkowita)
  • Materiał: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): nieprzepuszczający powietrza poliester 100%
  • Temperatura powietrza nawiewanego: +18°C
  • Dystrybucja powietrza: równomierna dystrybucja w całej strefie pracy
  • Wysokość zabudowy od podłogi do osi kanału: 4000 mm

Cechy szczególne:

Konieczne było zapewnienie szybkości nawiewu powietrza, komfortowego dla pracowników biurowych o siedzącym charakterze pracy podczas 8-godzinnego dnia pracy. Zadaniem było zapewnienie równomiernego rozkładu nawiewanego powietrza i uniknięcie stref stagnacji w pomieszczeniu. Ze względu na dużą powierzchnię otworów okiennych w takim pomieszczeniu dużą rolę odgrywa oświetlenie naturalne, co prowadzi do nagrzewania się powietrza w okresie letnim, dlatego konieczne było rozwiązanie kwestii obniżenia temperatury.