Porovnanie textilného a kovového vzduchovodu

V súčasnosti sa odvetvie vetracích zariadení ešte nezastavilo a neustále napreduje, v dôsledku čoho sa doslova každoročne objavujú nové technológie a vývojové postupy, ktoré umožňujú zdokonaľovať systémy a procesy distribúcie vzduchu. V súčasnosti sa teda na trhu vzduchotechniky a klimatizácie tešia čoraz väčšej obľube textilné potrubia, ktoré postupne vytláčajú kovové. A nižšie nájdete podrobné porovnanie kovových a látkových vzduchovodov, ako aj diskusiu o rozdieloch a vlastnostiach oboch systémov.

Konštrukcie a materiály potrubí

Vzduchový kanál je špeciálny kanálový systém. Jeho konštrukcia predpokladá prítomnosť ventilov, ktoré podporujú pohyb vzduchu v požadovanom smere. Existujú vzduchové kanály na pohyb vzduchu do miestnosti (prívodný ventilačný systém) alebo z miestnosti (odvodný systém). Prívodné sú určené na stály prívod čerstvého vzduchu a odvodné na včasný odvod použitého vzduchu.

Spravidla existujú dva typy vzduchovodov – kovové a textilné. Líšia sa nielen spôsobom výroby, ale aj vlastnosťami inštalácie a prevádzky.

Látkové potrubia

Textilné potrubia sú vyrobené z tkanín hi-tec so špeciálnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, ktoré sa vyberajú pre každý konkrétny projekt v súlade s účelom a prevádzkovými podmienkami systému. Látkové vzduchovody sa v závislosti od požiadaviek zákazníka môžu vyrábať v rôznych dĺžkach, tvaroch a farbách. Tkaniny sa začali používať pri konštrukcii vzduchovodov približne pred 30 rokmi a takéto riešenia sa začali vo veľkom používať posledných 10 rokov.

Kovové potrubia

Textilné potrubia sú vyrobené z tkanín hi-tec so špeciálnymi fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, ktoré sa vyberajú pre každý konkrétny projekt v súlade s účelom a prevádzkovými podmienkami systému. Látkové vzduchovody sa v závislosti od požiadaviek zákazníka môžu vyrábať v rôznych dĺžkach, tvaroch a farbách. Tkaniny sa začali používať pri konštrukcii vzduchovodov približne pred 30 rokmi a takéto riešenia sa začali vo veľkom používať posledných 10 rokov.

Porovnanie vlastností kovového a textilného potrubia

Pozrime sa na vlastnosti potrubia, aby sme sa mohli čo najefektívnejšie rozhodnúť medzi textilným a kovovým potrubím.

Funkcia na porovnanie Textilné vzduchové kanály Kovové vzduchovody
Distribúcia vzduchu Rovnomerná distribúcia vzduchu je dôležitou vlastnosťou textilných vzduchovodov. Prúd vzduchu sa rovnomerne rozdeľuje po celej miestnosti cez difúzory vďaka možnosti použiť perforáciu rôznych priemerov po celom povrchu potrubia. Veľkosť a plocha perforácií sa vypočítava na základe vlastností každej konkrétnej miestnosti. V oceľových kanáloch nie je možnosť riadiť rýchlosť prúdenia vzduchu prostredníctvom štandardných difúzorov.
Prievan vzduchu Jednou z ďalších dôležitých vlastností textilných vzduchovodov je nemožnosť vzniku prievanu vzduchu, pretože v textilných vzduchovodoch sa používa mikroperforácia, cez ktorú vzduch prechádza veľmi nízkou rýchlosťou. Prievan vzduchu pri výrobe je príčinou nepohodlia a ohrozenia zdravia osôb. Tento druh prievanu je teda skutočným problémom pri používaní kovových vzduchovodov.
Používanie a údržba Na čistenie textilných difúzorov ich stačí vybrať a vyprať v bežnej priemyselnej práčke. Tkanina po vypraní nestratí svoje vlastnosti a charakteristiky. Kovové systémy sa veľmi ťažko (a draho) odmontujú a inštalujú pri každom čistení a tiež ich musíte dezinfikovať, keď sú zavesené. Na takúto prácu musíte na vnútorné steny kanála aplikovať chemikáliu za podmienok vysokého tlaku. Tento druh práce vykonáva špeciálne vyškolený personál s použitím nákladného vybavenia, čo výrazne zvyšuje náklady na servis kovového vzduchovodu.
Montáž a demontáž Nízka hmotnosť konštrukcie je dôvodom, prečo sú textilné kanály namontované na kábloch alebo vodiacich profiloch, čo umožňuje ich upevnenie na rôzne povrchy bez zmeny konštrukčných prvkov budovy.

Textilné vzduchové potrubie je pripojené ku káblu alebo vodiacim profilom pomocou špeciálneho textilného závesu, ktorý umožňuje nastaviť výšku inštalácie systému v ľubovoľnej oblasti. Špeciálne plastové držiaky umožňujú pohybovať systémom po celej dĺžke miestnosti a vykonávať montáž a demontáž konštrukcie z jedného bodu.

Kovové vzduchovody sa vzhľadom na ich veľkú hmotnosť montujú len na nosné konštrukcie alebo na konštrukcie vystužené kovovou výstužou, čo vytvára dodatočné zaťaženie budovy. Pred inštaláciou kovových vzduchovodov sa musíte uistiť, že povrch, na ktorý bude systém pripevnený, je dostatočne spoľahlivý. Samotná hmotnosť vetracej konštrukcie sťažuje všetky procesy dodávky a inštalácie.

Ak sú kovové vzduchovody už nainštalované, ich odstránenie z ventilačného systému bude časovo mimoriadne náročná operácia. Na rozdiel od textilných vzduchovodov sa kovové nedajú odstrániť z jedného vhodného miesta.

Konštrukcia na mieru Textilné vzduchovody sa dokážu prispôsobiť dizajnu interiéru. To je ďalšia výhoda systémov TEXAIR. V závislosti od záujmov zákazníka môžeme poskytnúť výber z rôznych dizajnových možností a širokej škály farieb. A naše vzduchovody s neónovým osvetlením dokážu svojím jedinečným vzhľadom dodať objektu prvok exkluzivity. Toto dizajnové riešenie nepochybne zabezpečí zvýšenú pozornosť návštevníkov akejkoľvek miestnosti. Kovové vzduchovody sa vyznačujú monotónnym vzhľadom „bez života“, ktorý dokáže prebudiť emócie melanchólie a skľúčenosti. Akékoľvek možnosti kreatívneho alebo dokonca umeleckého vizuálneho stvárnenia takýchto vzduchovodov sa blížia k nule.
Výdavky Vďaka textilným potrubiam nepotrebujete tradičné mriežky, pretože textílie už obsahujú vlastné prvky distribúcie vzduchu bez zbytočných hlukových efektov.

Dodávka textilných vzduchovodov do priestoru inštalácie si vyžaduje aj výrazne nižšie finančné náklady ako v prípade kovových.

Práca s kovovým potrubím zvyšuje náklady v porovnaní s textilnými možnosťami v každej fáze prác.

Zahŕňa náklady na každý komponent systému a náklady na inštaláciu, dodávku a všetky ostatné činnosti spojené s inštaláciou a údržbou potrubia.

Hmotnosť Textilné vzduchovody majú oveľa nižšiu hmotnosť ako kovové.

Maximálna hustota materiálu je približne 600 g/m², a to je dôvod, prečo priemerná hmotnosť bežného metra vzduchovodu zvyčajne nepresahuje jeden kilogram.

Umožňuje pripevniť potrubia na samonosné konštrukcie, kde je použitie tradičných systémov neprípustné.

Pomerne veľká hmotnosť kovového potrubia sťažuje jeho prepravu, montáž a inštaláciu na mieste.

Ťažké vzduchotechnické potrubia navyše predstavujú dodatočné zaťaženie strechy budovy.

Kondenzácia a súvisiace problémy Ďalšou výhodou textilných konštrukcií je, že nehrozí riziko kondenzácie. Vďaka vlastnostiam tkaniny a perforácii sa na povrchu netvorí vlhkosť, ktorá je pôdou pre výskyt rôznych mikroorganizmov. Kondenzácia v kovových rúrach je veľkým problémom. Vzhľadom na charakter konštrukcie sa na povrchoch oceľových difúzorov tvorí kondenzát, ktorý časom vedie ku korózii a výskytu mikroorganizmov. Ak je vaša výroba spojená s potrebou vybaviť čistý priestor, odborníci neodporúčajú inštaláciu kovových vzduchovodov.
Odolnosť voči korózii Spoločnosť TEXAIR používa na výrobu svojich vzduchovodov materiály, ktoré sú chemicky odolné a inertné voči väčšine zložiek vzduchu. A na použitie v agresívnom prostredí alebo v podnikoch, kde sú na zariadenia kladené zvýšené požiadavky na vlastnosti materiálov, používa TEXAIR špeciálne tkaniny. Napriek tomu, že sa v kovových vzduchovodoch snaží používať zliatiny, ktoré sú najmenej náchylné na koróziu, tento problém korózie sa nepodarilo úplne prekonať.
Vytváranie hluku Látkové vzduchovody sa vyznačujú predovšetkým tým, že počas práce neprodukujú hukot a vibrácie. Kovové vzduchovody sa vyznačujú vibráciami a zvláštnym hukotom počas práce, čo nemá najlepší vplyv na stav ľudí v blízkosti vzduchovodov. Vibrácie poškodzujú budovy a znižujú spoľahlivosť samotného vzduchovodu.
Potlačenie hluku Hluk vytváraný ventilátorom a prúdením vzduchu potláčajú samotné textilné vzduchovody vďaka svojim vlastnostiam pohlcovania hluku. Kov nie je schopný pohltiť hluk vytváraný prúdením vzduchu a ventilačnou jednotkou. Preto sa neodporúča inštalovať takéto difúzory v miestnostiach, kde pracujú ľudia.
Požiarna odolnosť Vzduchové potrubie môže byť vyrobené z pružného ohňovzdorného materiálu so špeciálnym silikónovým povlakom, ktorý odoláva teplotám až do 380 °C. Kovové vzduchovody sa napriek tomu, že nehoria, môžu pod vplyvom ohňa deformovať.
Hygienicky vhodné Textilné vzduchovody môžu pracovať s vyššími rýchlosťami prúdenia vzduchu ako kovové a majú hladký vnútorný povrch. To je dôvod, prečo sa vo vzduchovodoch počas používania nevytvára vrstva prachu. Textílie použité pri výrobe majú hygienický certifikát, sú testované a schválené, nespôsobujú alergické reakcie, resp. sú úplne bezpečné a vhodné na použitie v rôznych zariadeniach. Potenciálne nebezpečnou situáciou je, že kovový systém vzduchovodov vytvára priestor, kde sa môžu usadiť hlodavce alebo hmyz. K tomu často dochádza, ak nevykonávate pravidelnú dezinfekciu. navyše sa škodcovia môžu ľahko pohybovať po priestoroch cez kovovú „chodbu“.
Rozsah teplôt Od -50 °C do +380 °C Od -30°C do +200°C
Životnosť Životnosť textilných vzduchovodov je viac ako 10 rokov, ak dodržiavate pravidlá používania. Kovové vzduchovody začínajú hrdzavieť po 3 – 5 rokoch aktívneho používania.
Odolnosť voči fyzickému poškodeniu Textilné vzduchové potrubie sa dá ľahko poškodiť ostrým predmetom. Kovové vzduchovody majú vysokú mechanickú odolnosť
Ľahko opraviteľné Napriek pevnosti tkaniny môže počas práce so vzduchovodom dôjsť k mechanickému poškodeniu. V takom prípade stačí poškodené miesto jednoducho zašiť a systém bude naďalej normálne fungovať. Ak dôjde k poškodeniu kovovej časti vzduchovodu, je potrebné konštrukciu rozobrať a poškodenie opraviť, niekedy aj vymeniť poškodenú časť.

Porovnanie nákladov na textilné a kovové vzduchovody

Podľa štatistík, ktoré sme získali porovnaním projektov vetrania v rôznych podnikoch, sú ceny kovových potrubí o 30 % vyššie ako ceny podobných textilných potrubí. Ceny zahŕňajú montážne práce, príslušenstvo a samotný výrobok.

Kovové potrubie môže byť lacnejšie ako textilné len vtedy, ak sa použije lacný kov, ktorého hrúbka je menšia ako 10 mm.

Kovové alebo textilné vzduchotechnické potrubie – čo je vo finále lepšie zvoliť?

Výsledkom porovnávacej analýzy kovových a textilných rozvodov vzduchu sú zjavné výhody na strane textilných rozvodov vzduchu. Textilné vzduchovody sú vynikajúcou náhradou za staré objemné kovové konštrukcie. Vďaka vlastnostiam tkaniny, ľahkosti konštrukcie, jednoduchosti inštalácie a údržby môžete získať jedinečný systém, ktorý takmer vo všetkých parametroch mnohonásobne prevyšuje kovové konštrukcie a znižuje finančné náklady. A to aj napriek tomu, že neboli zohľadnené všetky výhody a vlastnosti látkových a kovových difúzorov.

A skúsenosti popredných svetových značiek – výrobcov rôznych produktov, ktorí neustále riešia otázku vybavenia svojich prevádzok novými vetracími systémami – potvrdzujú skutočnosť, že dnes textilné vzduchovody zvíťazili v konkurencii s kovovými vo všetkých smeroch porovnávania.