Mierne horľavé vzduchovody pre potravinársky priemysel

Podniky potravinárskeho priemyslu dodržiavajú obzvlášť prísne normy na používané zariadenia a materiály. Týka sa to nielen materiálov, ktoré sú súčasťou výrobkov, ale aj pomocných systémov, ktoré umožňujú vetranie. Jednou z takýchto požiadaviek je skupina horľavosti.

Donedávna mnohí európski výrobcovia v snahe udržať krok s dopytom používali pri výrobe vzduchotechnických potrubí materiál zo sklených vlákien s polyuretánovým povlakom, ktorý zodpovedal skupine horľavosti G1. Tento materiál mal však, žiaľ, niekoľko zjavných nedostatkov: bol menej odolný voči dynamickému zaťaženiu (nízka odolnosť voči opotrebovaniu), vyznačoval sa zanášaním častíc skleným vláknom vo vzduchovode do zariadenia (napriek obojstrannému povlaku) a nedal sa spracovať ani vložiť do práčky. Druhý a tretí bod sú pre podniky potravinárskeho priemyslu neprijateľné.

S príchodom materiálu TEXAIR StiF sú tieto problémy už minulosťou. Tento materiál zo 100 % polyéterových vlákien je bez nedostatkov, ktoré sú vlastné skleneným vláknam. Možno ho prať v práčke, chýba v ňom zachytávanie častíc (vhodný do čistých prevádzok), vyznačuje sa nulovou priepustnosťou vzduchu a dodáva sa s hladkým vnútorným povrchom.

Jeho certifikát G1 potvrdzuje testy horľavosti.

Materiál má aj certifikát na použitie v podnikoch potravinárskeho priemyslu.