Izolované vzduchovody

Izolované vzduchovody sa používajú najmä na prechodové segmenty, kde sa do emisnej oblasti musí privádzať vzduch s určitou teplotou, pričom sa zohľadňujú straty tepelnej energie po celej dĺžke vzduchovodu. Takýto systém poskytuje prostriedky na minimalizáciu zmien teploty pozdĺž vzduchovodu. Na izoláciu sa používa syntetický nehorľavý materiál, ktorý sa nachádza medzi vonkajšou a vnútornou vrstvou tkaniny. Takéto vzduchovody tiež výborne izolujú zvuk.