Rund avluftskanal av tyg TEX-RExhaust

TEXAIRs cirkulära avluftskanaler är avsedda för ventilations- och luftkonditioneringssystem, lufttransport, avgassystem för hushåll och industri, gasavskiljning.

Avgassystemets bas är en cylindrisk ram av kompositmaterial, som ger den rumsliga strukturen styvhet. Denna ram utför huvudfunktionen – den tjänar till att bilda en solid grund för den framtida produkten, ger och upprätthåller den erforderliga kanaldiametern. Detta säkerställer den erforderliga luftflödeshastigheten inuti avgaskanalen längs hela ruttens längd.

Avgaskanalerna installeras med hjälp av universella hängare som gör det möjligt att montera kanalerna både på en skena och på en kabel. Lösningen är en speciell plasthållare som fästs med en textilupphängning direkt på kanalsektionen. Hängarens utformning kan också anpassas för höjdjustering av upphängningen.

  • En unik innovativ lösning för att minska ventilationssystemens vikt möjliggör en betydande minskning av vägg-, tak- och takbelastningen.
  • Det yttre tygskiktet som kan tas bort snabbt gör det lätt att rengöra kanalerna och förenklar underhållet av ventilationssystemet avsevärt.
  • Den runda formen på avgaskanalen, till skillnad från den rektangulära, gör det möjligt att uppnå ett jämnare luftflöde över hela sektionen.
  • Olika färglösningar finns tillgängliga, med användning av brandklassade material, samt applicering av logotypen på tyget.