Svagt brännbara luftkanaler för livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustriföretagen ställer särskilt höga krav på den utrustning och de material de använder. Detta gäller inte bara de material som ingår i produkterna utan även de hjälpsystem som gör det möjligt för ventilationen att fungera. Ett av dessa krav är brännbarhetsgruppen.

Fram till nyligen använde många europeiska tillverkare, för att hålla jämna steg med efterfrågan, ett glasfibermaterial med en polyuretanbeläggning vid tillverkningen av luftkanaler, vilket motsvarade brandfarlighetsgruppen G1. Men tyvärr hade materialet några uppenbara brister: det var mindre motståndskraftigt mot dynamiska belastningar (låg slitstyrka), glasfibrerna i luftkanalen medförde att partiklar drogs med in i anläggningen (trots den dubbelsidiga beläggningen), och det kunde inte bearbetas eller placeras i en tvättmaskin. Den andra och tredje punkten är oacceptabla för företag inom livsmedelsindustrin.

Med TEXAIR StiF-materialet är dessa problem nu ett minne blott. Detta material av 100 % polyeterfiber är fritt från de brister som är inneboende i glasfiber. Det kan tvättas i en tvättmaskin, saknar medföljande partiklar (lämpligt för rena anläggningar), har noll luftgenomsläpplighet och har en slät inre yta.

Dess G1-certifikat bekräftar brandbarhetstesterna.

Materialet har också ett certifikat för användning i företag inom livsmedelsindustrin.