Isolerade luftkanaler

Isolerade luftkanaler används främst för övergångsavsnitt där luft med en viss temperatur måste tillföras utsläppsområdet, med hänsyn tagen till värmeenergiförlusten längs luftkanalens hela längd. Med ett sådant system kan man minimera temperaturförändringarna längs luftkanalen. Som isolering används ett syntetiskt obrännbart material som är placerat mellan det yttre och inre tygskiktet. Dessutom gör luftkanaler av detta slag ett utmärkt jobb med att isolera ljud.