Metoder för montering av luftkanaler av tyg

Exempel på montering av luftkanaler av tyg på en enkelspårig kabel

Montera krokar på väggen (1). Börja sedan med att montera stålkabeln (4). En särskild klämma (3) är avsedd för att slutföra en ändslinga och fästa kabeln och spännspännet (2), som kommer att användas för att balansera spänningen i stålkabeln (4). Spännbrickan är i sin tur ansluten till väggkroken (1).

När stålkabeln är installerad går man sedan över till att montera kabelbinderna (5), som ser till att stålkabeln har ett strikt horisontellt läge. För matningskanaler installeras de med ett axelavstånd på 5 meter från varandra.

Luftkanalens anslutningsdel av tyg (9) fästs vid installationens utloppsadapter (11) och låses på plats med en särskild stålbandsklämma (10).

Vidare fästs anslutningen (9) med hjälp av en dragkedja (8) på kanalen (7) och kanalen hängs under stålsladden (4) med hjälp av en särskild klämma (6). Alla dessa monteringsarbeten skall upprepas tills installationen av hela kanalen är klar.

insta.jpg

När monteringen är klar ska du kontrollera innan du startar systemet:

Integriteten och stabiliteten hos de väggkrokar (1) som är placerade på väggarna och i taket.

Korrekt kabelspänning (4).

Kontrollera fästningen av stålkabeln där kanalen ansluts till installationens utloppsadapter (11).

Att alla dragkedjor är stängda som förbinder kanalens olika segment.

Innan luft tillförs systemet är det viktigt att kontrollera att kanalen är helt utspridd i hela konstruktionens längd för att undvika pneumopercussion och explosion av kanalen.

Warning: Undefined variable $args in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/o/olilweb/wp-texair.olilweb.beget.tech/public_html/wp-content/themes/testik-5ae13f/single-textile-ventilation.php on line 98

Du kan vara intresserad av