Sera işletmeleri için kumaş hava kanalları

Günümüzde seracılık sektörünün gelişimi yeni bir büyüme evresinden geçmektedir. Bu sadece taze meyve ve sebzelere yönelik sürekli talebi kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda benzer tesislerin inşası için yeni teknolojilerin ve sera tesislerinde bir mikro iklim yaratmaya yönelik çözümlerin ortaya çıkmasını da sağlıyor. Bu tür yeniliklerden biri, seralar için hava ısıtma sistemlerinde kumaş hava kanallarının kullanılmasıdır. Kanallar, bitkilere mümkün olduğunca fazla ısı aktarılmasını sağlamak için genellikle seraların alt bölümünde depolanır. Kumaş hava kanalları, bitkileri beslemek üzere eşit miktarda karbondioksit sağlamak için de kullanılabilir.