Daha serin odalar için kumaş hava kanalları

Gıda üretim tesislerinde ürünlerin soğutulması, üretim sürecinin önemli bir parçasıdır. En yaygın olarak, ürünler ön paketleme veya ısıl işlemden sonra soğutulur. Kural olarak, gıda ürünlerini depolamak için kullanılan soğutucu odalar kompakttır, ancak çok miktarda ürünle doludur, bu nedenle soğuk havanın soğutucu odaya eşit olarak dağıtılmasını sağlamak için şirketler genellikle hava kanalları kullanmayı tercih eder. Bu çözüm, hava soğutucusundan ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar ürünlerin eşit şekilde soğutulmasını veya dondurulmasını sağlamaya yardımcı olur.