Ahır için kumaş hava kanalları

Tasarım için ilk veriler:

  • Uygulama: sığır çiftliği
  • Hava kanalı tipi, sistem amacı: besleme, havalandırma
  • Kanal şekli: yuvarlak
  • Hava akışı, statik basınç: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Kanal uzunluğu: 2×50 m
  • Kumaş : TEX-Lti (Light Impermeable), hafif hava geçirmeyen polyester %100
  • Besleme havası sıcaklığı: 23°C
  • Hava dağıtımı: belirli alanlara, her bir inek yerine ayrı ayrı yönlendirilmiş akış
  • Zeminden kanal eksenine kadar montaj yüksekliği: 4000 mm

Özel nitelikler:

Bir hayvanın bulunduğu her inek yerine kesin olarak belirtilen bir hava hızında kesin olarak tanımlanmış bir hava hacmi sağlamak gerekir.