Textilné vzduchovody pre skleníky

V súčasnosti prechádza vývoj skleníkového hospodárstva novou fázou rastu. Umožňuje to nielen neustály dopyt po čerstvom ovocí a zelenine, ale aj nástup nových technológií na výstavbu podobných zariadení a riešení na vytvorenie mikroklímy v skleníkoch. Jednou z takýchto noviniek je použitie textilných vzduchových kanálov v systémoch vzduchového vykurovania skleníkov. Kanály sa zvyčajne ukladajú v spodnej časti skleníkov, aby sa zabezpečil čo najväčší prenos tepla na rastliny. Látkové vzduchové kanály sa môžu použiť aj na rovnomerný prísun oxidu uhličitého na výživu plodín.