Въздуховоди от плат за оранжерийно производство

Днес развитието на оранжерийния бизнес преминава през нов етап на растеж. Това улеснява не само постоянното търсене на пресни плодове и зеленчуци, но и появата на нови технологии за изграждане на подобни съоръжения и решения за създаване на микроклимат в оранжериите. Една такава новост е използването на въздуховоди от плат в системите за въздушно отопление на оранжериите. Обикновено въздуховодите се съхраняват в долната част на оранжериите, за да се гарантира, че към растенията се предава възможно най-много топлина. Въздуховодите от плат могат да се използват и за равномерно подаване на въглероден диоксид за подхранване на културите.