Υφασμάτινοι αεραγωγοί για επιχειρήσεις θερμοκηπίων

Σήμερα, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων θερμοκηπίων διανύει μια νέα φάση ανάπτυξης. Αυτό δεν διευκολύνει μόνο τη συνεχή ζήτηση για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και την έλευση νέας τεχνολογίας για την κατασκευή παρόμοιων εγκαταστάσεων και λύσεων για τη δημιουργία μικροκλίματος στις εγκαταστάσεις των θερμοκηπίων. Μια τέτοια καινοτομία είναι η χρήση υφασμάτινων αεραγωγών στα συστήματα θέρμανσης αέρα για θερμοκήπια. Οι αεραγωγοί αποθηκεύονται συνήθως στο κατώτερο τμήμα των θερμοκηπίων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μεταφέρεται όσο το δυνατόν περισσότερη θερμότητα στα φυτά. Οι υφασμάτινοι αεραγωγοί μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ομοιόμορφη παροχή διοξειδίου του άνθρακα για την τροφοδοσία των καλλιεργειών.