Luftkanaler av tyg för växthusverksamhet

I dag genomgår växthusbranschens utveckling en ny tillväxtfas. Detta underlättar inte bara den ständiga efterfrågan på färska frukter och grönsaker, utan även tillkomsten av ny teknik för byggandet av liknande anläggningar och lösningar för att skapa ett mikroklimat i växthusanläggningar. En sådan nyhet är användningen av luftkanaler av tyg i luftvärmesystem för växthus. Kanalerna förvaras vanligtvis i den nedre delen av växthusen för att se till att så mycket värme som möjligt överförs till växterna. Luftkanaler av tyg kan också användas för en jämn tillförsel av koldioxid till grödorna.