Luftkanaler af stof til kontorfaciliteter

Luftkanaler af stof har i modsætning til metalliske kanaler en langt større variation i farve og form, hvilket gør det muligt at anvende dem i kontorfaciliteter, hvor kravene til deres udseende ofte er af største betydning. Luftkanalerne kan på grund af materialets beskaffenhed trykkes med forskellige billeder. Ved brug af TEXAIR’s luftkanaler kan selv ventilationssystemet være forsynet med virksomhedens farve og kundens firmalogo.

Oprindelige data til design:

  • Anvendelse: Ventilation af åbne rum under forhold, hvor arbejdspladser med kontorudstyr og pc’er er placeret under luftkanalen.
    Luftkanaltype, systemformål: tilførsel, ventilation
  • Kanalens form: rund. Til forgrening af kanalsystemet anvendes formede elementer: indgangsadaptere, transitkanaler, sving.
  • Luftstrøm, statisk tryk: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Kanallængde: 45 m (i alt)
  • Stof: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): lufttæt polyester 100 %.
  • Tillufttemperatur: +18°C
  • Luftfordeling: jævn fordeling i hele arbejdsområdet
  • Monteringshøjde fra gulv til kanalakse: 4000 mm

Særlige egenskaber:

Det var nødvendigt at sikre en hurtig lufttilførsel, der er behagelig for kontorpersonale med stillesiddende arbejde i løbet af en 8-timers arbejdsdag. Opgaven var at sikre en jævn fordeling af den tilførte luft og undgå stagnerende zoner i rummet. På grund af det store areal af vinduesåbninger i et sådant rum spiller det naturlige lys en stor rolle, hvilket fører til opvarmning af luften om sommeren, og derfor var det nødvendigt at løse problemet med at sænke temperaturen.