Υφασμάτινοι αεραγωγοί για εγκαταστάσεις γραφείων

Οι υφασμάτινοι αεραγωγοί, σε αντίθεση με τους μεταλλικούς αεραγωγούς, διαθέτουν πολύ μεγαλύτερη ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων, γεγονός που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις γραφείων όπου οι απαιτήσεις για την εμφάνισή τους είναι συχνά υψίστης σημασίας. Η φύση του υλικού των αεραγωγών επιτρέπει την εκτύπωση διαφόρων εικόνων σε αυτούς. Με τη χρήση των αεραγωγών της TEXAIR, ακόμη και το σύστημα εξαερισμού μπορεί να διαθέτει το εταιρικό χρώμα και το λογότυπο της εταιρείας του πελάτη.

Αρχικά δεδομένα για το σχεδιασμό:

  • Εφαρμογή: εξαερισμός ανοικτού χώρου σε συνθήκες όπου κάτω από τον αεραγωγό βρίσκονται χώροι εργασίας εξοπλισμένοι με εξοπλισμό γραφείου και προσωπικούς υπολογιστές.
  • Τύπος αεραγωγού, σκοπός συστήματος: παροχή, εξαερισμός
  • Σχήμα αεραγωγού: στρογγυλό. Για τη διακλάδωση του συστήματος αεραγωγών χρησιμοποιούνται διαμορφωμένα στοιχεία: προσαρμογείς εισόδου, αγωγοί διέλευσης, στροφές.
  • Ροή αέρα, στατική πίεση: 10250 m³/h, 300 Pa
  • Μήκος αγωγού: 45 m (συνολικά)
  • Ύφασμα: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): αδιαπέραστος από τον αέρα πολυεστέρας 100%.
  • Θερμοκρασία αέρα προσαγωγής: +18°C
  • Κατανομή αέρα: ομοιόμορφη κατανομή σε όλη τη ζώνη εργασίας
  • Ύψος εγκατάστασης από το δάπεδο έως τον άξονα του αγωγού: 4000 mm

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Ήταν απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ταχύτητα παροχής αέρα, άνετα για το προσωπικό γραφείου με καθιστική φύση εργασίας κατά τη διάρκεια μιας 8ωρης εργάσιμης ημέρας. Το ζητούμενο ήταν να εξασφαλιστεί η ομοιόμορφη κατανομή του παρεχόμενου αέρα και να αποφευχθούν στάσιμες ζώνες στο χώρο. Λόγω της μεγάλης έκτασης των ανοιγμάτων παραθύρων σε ένα τέτοιο δωμάτιο, ο φυσικός φωτισμός παίζει μεγάλο ρόλο, γεγονός που οδηγεί σε θέρμανση του αέρα το καλοκαίρι, και ως εκ τούτου ήταν απαραίτητο να επιλυθεί το ζήτημα της μείωσης της θερμοκρασίας.