Luftkanaler af stof til stald

Indledende data til design:

  • Anvendelse: kvægbrug
  • Luftkanaltype, systemformål: tilførsel, ventilation
  • Kanalens form: rund
  • Luftmængde, statisk tryk: 30000 m³/h, 200 Pa
  • Kanallængde: 2×50 m
  • Stof : TEX-Lti (Light Impermeable), let lufttæt polyester 100%
  • Tillufttemperatur: 23 °C
  • Luftfordeling: rettet strøm til bestemte områder, til hver enkelt ko-plads individuelt
  • Installationshøjde fra gulv til kanalens akse: 4000 mm

Særlige egenskaber:

Det er nødvendigt at tilføre en strengt defineret luftmængde til hver enkelt ko-plads med et dyr med en nøje angivet lufthastighed.