Luftkanaler av tyg för kontorslokaler

Luftkanaler av tyg har, till skillnad från metallkanaler, en mycket större variation i färg och form, vilket gör att de kan användas i kontorslokaler där kraven på utseendet ofta är av yttersta vikt. Luftkanalernas material gör det möjligt att trycka olika bilder på dem. Med hjälp av TEXAIR:s luftkanaler kan till och med ventilationssystemet ha företagets färg och kundens företagslogotyp.

Ursprungliga uppgifter för utformningen:

  • Användning: Ventilation av öppna utrymmen när arbetsplatser med kontorsutrustning och persondatorer är placerade under luftkanalen.
  • Typ av luftkanal, systemets syfte: Tillförsel, ventilation.
  • Kanalform: rund. För att förgrena kanalsystemet används formade element: inmatningsadaptrar, transitkanaler, vändningar.
  • Luftflöde, statiskt tryck: 10250 m³/h, 300 Pa.
  • Kanallängd: 45 m (totalt)
  • Tyg: TEX-Sti (Staпdard Impermeable): lufttät polyester 100 %.
  • Tilluftstemperatur: +18°C
  • Luftfördelning: jämn fördelning i hela arbetsområdet.
  • Installationshöjd från golv till kanalaxel: 4000 mm

Särskilda egenskaper:

Det var nödvändigt att säkerställa en snabb lufttillförsel, bekväm för kontorspersonal med stillasittande arbete under en 8-timmars arbetsdag. Uppgiften var att säkerställa en jämn fördelning av den tillförda luften och undvika stillastående zoner i rummet. På grund av den stora ytan med fönsteröppningar i ett sådant rum spelar den naturliga belysningen en stor roll, vilket leder till att luften värms upp på sommaren, och därför var det nödvändigt att lösa frågan om att sänka temperaturen.